Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2019 г., провеждани в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ /НЦОЗА/

РЗИ-Плевен разполага с Програмата на НЦОЗА за следдипломно и продължаващо обучение, която е структурирана в три раздела:

  • Курсове за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
  • Курсове за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински специалисти;
  • Курсове за индивидуално обучение и практически семинари.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в НЦОЗА се подават заявки по образец, не по-късно от 15 дни преди датата, посочена за начало на курса. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3, както и на Интернет-страницата на НЦОЗА в раздел „Учебна дейност“. Електронният адрес е: www.ncpha.government.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

 

Адрес за заявки и информация:

1431 София

Бул.“Акад.Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Национален център по обществено здраве и анализи

Тел.:(+359 2) 80 56 202; 80 56 286

e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.