Публична покана

Posted on 10th март 2014 in Новини

РЗИ – Плевен открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, за избор на изпълнител за доставки на лабораторни реактиви и консумативи със срок до 31.12.2014г.
покана
проложение №1
приложение №2

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли

comments: Closed

Comments are closed.