Публични покани 2014

Posted on 12th ноември 2014 in Профил на купувача

9035963 – Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и
поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на
спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с
медицински софтуер за телемедицина

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 18.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за авансово плащане, публикувана на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за добро изпълнение, публикувана на 18.12.2014г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 16.03.2015г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9035220 – Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 19.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 19.12.2014г.

Банкова гаранция, публикувана на 19.12.2014г.

Констативен протокол, публикуван на 10.06.2015г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 30.06.2015г.

 

comments: Closed

Comments are closed.