Седмица на лекарствената безопасност, 2023

Posted on 6th ноември 2023 in Новини

Неочаквани нежелани лекарствени реакции могат да настъпят навсякъде и по всяко време. Можете да ни помогнете да направим лекарствата по-безопасни за всички хора, като съобщавате нежелани реакции.

Като подадете подробно съобщение на Изпълнителна агенция по лекарствата, Вие ни помагате да установим потенциални проблеми, свързани с безопасността, и при необходимост да предприемем  регулаторни действия за защита на пациентите от увреждане.

Помогнете ни да направим лекарствата по-безопасни за всички хора. Съобщавайте подозирани нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417

e-mail: bda@bda.bg

онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Клип 1 „На плажа“

comments: Closed

Comments are closed.