СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Posted on 10th май 2021 in Новини

РЗИ-Плевен уведомява всички заинтересовани, че стартира процедура за записване на желаещи за участие в предстоящо обучение за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и издаване на удостоверение за правоспособност.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са пълнолетни лица, навършили 18 годишна възраст.
  • Да притежават диплома за минимум средно образование.

Необходими документи за включване в курса:

  • Заявление по образец до директора на РЗИ-Плевен за включване в курс/полагане на изпит/ за придобиване на правоспособност за извършване дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование.
  • Документ за платена такса /таксата може да бъде платена по банков път или на касата на инспекцията/
  • Всички необходими документи се подават в Център за административно обслужване на РЗИ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7.

За подадените документи ще бъде предоставен входящ номер на лицето.

За въпроси: д-р Николай Деков – гл. инспектор в Д НЗБ, тел. 0879 398 003

comments: Closed

Comments are closed.