Уважаеми колеги

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за  учебната 2016/2017г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”-„Учебна дейност), откъдето могат да бъдат изтеглени заявления за участие в обученията.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони: (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

comments: Closed

Comments are closed.