Актуална информация за противоепидемичните мерки на територията на област Плевен

Posted on 16th февруари 2022 in Новини

РД-01-65/16.02.2022 г. на Директора на РЗИ-Плевен

РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

РД-01-991/02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването

РД-01-88/15.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването

comments: Closed

Comments are closed.