Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Posted on 6th декември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Обявления за събиране на оферти – ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

Posted on 23rd ноември 2016 in Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №3“.

 

• Обява

 

Документация към обявата

• Документация

Техническа спецификация – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническа спецификация – Приложение №3

 

Приложения към обявата

Данни за участника

Техническо предложение

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

 

Ценово предложение

Образец на ценово предложение към Приложение №1

Образец на ценово предложение към Приложение №2

Образец на ценово предложение към Приложение №3

 

Проект за договор за възлагане на поръчката

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“

Posted on 16th ноември 2016 in Новини

Съобщение за обявяване на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ за учебната 2016-2017 година

Регламент за провеждане на конкурса

Формуляр за участие в конкурса

Формуляр за отчет на реализирани дейности в конкурса

 

Съобщение

Posted on 1st ноември 2016 in Новини

От 01.11.2016г. РЗИ – Плевен преустановява имунизирането с противогрипни ваксини.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ с професионално направление икономика или информационни технологии в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

 

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „младши експерт “ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 1st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 27th октомври 2016 in Информация за лечебните заведения

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици