Грип 2015

Posted on 23rd януари 2015 in Новини

Предвид очакваното достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ – Плевен със заповед №РД-10-027/23.01.2015г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 26.01.2015 до 30.01.2015г.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки:

1.Ограничаване на масовитe и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2.Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

3.Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения.

4.Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

5.Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.

6.Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Плевен.

7.Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8.Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.

9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. до 30.01.2015г. включително.

На вниманието на притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Плевенска област

Posted on 23rd януари 2015 in Новини

Напомняме Ви че съгласно Чл. 39 от ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ до 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответната регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Електромагнитни полета

Posted on 15th януари 2015 in Доклади и анализи

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2014г. изтегли

Съобщения

Posted on 19th декември 2014 in Новини

Уведомително писмо до г-н Светозар Йотков Каменов

Уведомително писмо до г-н Васил Огнянов Върбанов

Уведомително писмо до г-жа Айгюл Алиева Хасанова

Изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.

Писмо МЗ

Писмо ИАЛ

Характеристика на продукта

Лекарства за допълнително наблюдение

Резюме за Hexacima

Какво означава черния триъгълник

1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Posted on 28th ноември 2014 in Новини

images

Мото „Да запазим посоката Да продължим пътя“

презентация 1

презентация 2

презентация 3

презентация 4

Ебола вирусна инфекция (ЕВИ)

 

Ебола – информация за пътуващите

Указания за стъпки за обличане и отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства и безопасно изпращане на кръвни проби от съмнителни случай на ебола

информация за ебола

20 ноември 2014 – Международен ден без тютюнопушене

Posted on 17th ноември 2014 in Новини

images

 

 

програма

презентация

презентация

резултати от анкетата на РЗИ – Плевен

филм

Публични покани

Posted on 12th ноември 2014 in Профил на купувача

9035963 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и
поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на
спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с
медицински софтуер за телемедицина

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9035220 - Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Конкурси за държавни служители

Posted on 24th октомври 2014 in Новини

РЗИ – Плевен обявява конкурси за служители по служебно правоотношение за следните длъжности:

1. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – обявление

2. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

3. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

4. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – обявление

5. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – обявление

заявление за участие в конкурс

декларация по 17[1]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – изтегли

2. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

3. за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

4. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – изтегли

5. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – изтегли