На вниманието на всички ОПЛ

Относно: писмо на МЗ №16-00-29/18.05.2017г. за промени в Наредба №15/2005г.за имунизациите в РБ/ДВ бр.38/12.05.2017г./и за доставка на ваксини за 2017г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,                                                          

            В брой 38/12.05.2017г. на Държавен вестник бе побликувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в РБ, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17г. възраст, респективно и извършването на проба Манту. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика /Приложение №7 към чл.13, ал.2 на Наредба №15/, свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации. Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17г. за периода 01.04.-12.05.2017г. да става в отделен ред в края на Приложение №7 към наредбата. Наредба №15 е качена на сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения», а Приложение №7 към наредбата в подстраница «Формуляри и бланки».

         МЗ е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017г., като с ново търговско наименование са ваксините срещу:

         – морбили, паротит и рубеола – ваксина MMRVAXPRO, вместо използваната до сега ваксина Priorix;

         – дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б – ваксина INFANRIX HEXA, вместо използваната до сега ваксина HEXACIMA. Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема HEXACIMA или с три приема INFANRIX HEXA, без допускане тяхното заменяне. Във връзка с недопускане заменяне на двете ваксини в срок до 09.06.2017г., трябва да представите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен, справка с броя на необходимите количества ваксина HEXACIMA за довършване на започнатата имунизация на лицата навършили 2 месеца, като приспаднете наличните при Вас количества. В същия срок трябва да получите и заявените от Вас количества.

         На сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения» е качена кратка характеристика за ваксините M-M-RVAXPRO и INFANRIX HEXA и листовка за потребителя за двете ваксини. Същата информация може да се намери на интернет страниците на Изпълнителна агенция по лекарствата или на Европейската агенция по лекарствата.

Друга промяна в Наредба №15 касае съобщаването на нежеланите реакции след ваксинация, които до момента се съобщаваха в РЗИ. Съгласно промените в Наредба №15, чл.14 – всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация е длъжен да съобщи за това на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ по реда на чл.184, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Започва потенциално маларийния сезон за България

Posted on 16th май 2017 in Новини

Във връзка със засиления мигрантски поток към Република България и зачестилите пътувания на българи към райони с повишен риск от заразяване с малария на страницата на НЦЗПБ, отдел „Паразитология и тропическа медицина“ е публикувана актуализирана таблица за разпространение на маларията, рискът от заразяване, резистентност и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО 2015г.).

Световен ден за борба с хипертонията ‘2017

Posted on 16th май 2017 in Новини

 

 

Съобщение до медиите

 

Национална кампания „Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“

София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас, Плевен, Благоевград, Търговище, Хасково и Добрич

МУ – Плевен

Posted on 3rd май 2017 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2017/2018г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

– СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

– СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

– СПЕЦИАЛНОСТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 – Студентска канцелария на Факултет ”Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за тези специалности можете да откриете и в новия Правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

 

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

 

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

 

Препоръки за здравословно хранене

Posted on 25th април 2017 in Новини

Резултат с изображение за здравословно храненеПрактически съвети

Ползи и вреди за здравето от солта

Причини и профилактика на хипертонията

Спрете цигарите и спечелете!

План – разписание на Университетска болница „Лозенец“ София

Posted on 20th април 2017 in Обучение

РЗИ – Плевен разполага с План – разписанието на Университетска болница “Лозенец“ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2017 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18, ет.3, стая №7.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/9607 550; 9607 775, e-mail: lenchovetz@jahoo.com – Алексей Алексиев и на e-mail: gbek@abv.bg – д-р Гинка Бекярова.

На вниманието на гражданите

Posted on 4th април 2017 in Новини

Морбили