Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Posted on 21st май 2015 in Новини

През 2014г. Министерство на здравеопазването стартира  изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население 2013-2017г. Стратегическа цел на Програмата е да се формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сградите. научете повече

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Радон – Поддържайте ниски нива на радон в жилището!

Проверете концентрацията на радон в дома си!

МУ – Плевен

Posted on 15th май 2015 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2015/2016г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

- СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ  ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО/ДИСТАНЦИОННО/ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 -Студентска канцелария на Факултет  ”Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за тези специалности можете да откриете и в новия Правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

17-ти май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Posted on 14th май 2015 in Новини

Отбелязваме Международния ден под мотото „Подкрепяме бъдещето“, трети етап на АНТИСПИН кампанията.

Данни за разпространение на СПИН в България

Здравно образователен филм за превенция на ХИВ/СПИН „Като насън“

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 11th май 2015 in Новини

За 2015г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Спрете незаконната търговия с тютюневи изделия„.

програма

Индекс на Fagerstrom

меню

При изготвяне на информационни материали може да ползвате следните интернет страници /Медиа център, Контрол върху тютюна, Световен ден, Последици от тютюнопушенето, Станете непобедими/.

Съобщение

Posted on 8th май 2015 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Бригита Марчева

План разписание МУ-София

Posted on 5th май 2015 in Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри  през 2016 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2016 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите и кредитните точки могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение за кредитиране.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №5. Срок за подаване на заявките – 15.06.2015 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

10-ти май – Световен ден за движение за здраве

Posted on 5th май 2015 in Новини

Отбелязването на Световния ден за движение за здраве започва през 2002г. по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета  Резолюция по въпросите за храненето, физическата активност и здравето.

Тази резолюцията  призовава страните – членки на СЗО всяка година, на определен ден, да организират на национално и местно ниво разнообразни инициативи, които са насочени към популяризиране на физическата активност сред всички групи от населението, като се отчете ролята й като важен фактор за подобряване на физическото и психическото здраве.

презентация

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

Posted on 22nd април 2015 in Новини


Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Първоначално е обявен през 1970 г. в САЩ и Канада.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

информационен материал

Безопасна храна

Posted on 7th април 2015 in Новини