Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2016

Заповед №РД-13-002/15.01.2016г.

Заповед №РД-13-003/01.02.2016г.

На вниманието на ОПЛ /ШЕСТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА/

От 03.02.2016г. в РЗИ – Плевен ОПЛ може да получат шесткомпонентна ваксина - Hexacima. Съгласно писмо на МЗ №16-00-6/29.01.2016г. ваксината е за обхващане на децата, родени през м. декември 2015г. и м. януари 2016г. Получаването на ваксината от ОПЛ ще става след представяне на справка за броя новозаписани
пациенти, родени през посочените месеци.

Алгоритъм за поведение при суспекция за аортна дисекация

Уважаеми колеги, на Вашето внимание за сведение и изпълнение е публикувано Приложение по т.1 от Заповед № РД-01-4/08.01.2016г. на министъра на здравеопазването  Алгоритъм за поведение при суспекция за аортна дисекация

Честит празник на всички акушер-гинеколози и акушерки!!!

Posted on 21st януари 2016 in Новини

Уважаеми колеги,

 

Най-сърдечно Ви поздравявам с Деня на родилната помощ – 21 януари, обичания от българския народ Бабин ден. Ден, в който майката отдава заслужена почит на онези, помогнали й в най-съкровения за нея момент – раждането на рожбата й.

От името на колектива при РЗИ – Плевен и от мое име Ви пожелавам здраве, лично щастие и просперитет!

 

Директор на РЗИ – Плевен

Д-р Атанас Гарев

На вниманието на всички лечебни заведения на територията на област Плевен

Започна отчетна камапания 2015г.

         На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/27.02.2013г. на МЗ, чл.20 от Закона за статистиката и чл.10 ал.6, чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за здравето от 12.01.2016г. до 22.01.2016г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, както следва:

 - стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти;

 - стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

         Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/Отчетна дейност/Формуляри за годишно отчитане през 2016г. за дейността на ЛЗ през 2015г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

         За информация по отчетната кампания – отдел ЗИ, Дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Плевен, тел. 0878 549 666.

Съобщение

Posted on 4th януари 2016 in Новини

Уведомително писмо до г-н Радослав Костадинов Атанасов

Уведомително писмо до г-жа Айгюл Алиева Хасанова

Договаряне без обявление на обществена поръчка 2015

Posted on 23rd декември 2015 in Профил на купувача

704463 - Договаряне без обявление на основание чл.90 ал.1 т.3 и чл.91 ал.1 от ЗОПДоставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен“

Решение, публикувано на 23.12.2015г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016г.

Национален ученически конкурс на тема „Посланици на здравето“

Posted on 20th ноември 2015 in Новини

Резултат с изображение за посланици на здравето

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 16 ноември 2015 г. и продължава до 1 юни 2016 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (16 ноември 2015 г. – 15 декември 2015 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 20 декември 2015 г. – 30 април 2016 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2016 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2016 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълна информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите.

РЕГЛАМЕНТ за участие

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

МУ – Плевен

Posted on 19th ноември 2015 in Новини

Уведомяваме Ви, че на основание Наредба № 1/22.01.2015г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 2465/12.11.2015г. на Ректора на МУ-Плевен, от 16.11.2015г. Медицински университет-Плевен започва прием на документи за зачисляване на специалност”Обща медицина”.

Документите се подават в срок от 16.11.2015г. до 30.11.2015г. в Център за Следдипломно обучение при МУ-Плевен, ул.”Св.Климент Охридски” № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1 от 13:00 ч. до 17:30 ч.-всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – събота и неделя.

Кандидатите подават следните документи :

1.Заявление по образец;

2.Копие от диплома за висше образование;

3.Копие на свидетелство за призната специалност(при наличие на такава);

4.Копие от документ за самоличност;

5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

6.Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г.,когато дипломата е издадена от друга държава;

7.Документ  за платена такса за участие в конкурса.

Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 60 лв.

Образец на заявлението за кандидатстване можете да намерите на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

Телефони за справка:    064 / 884 – 148  и 064 / 884 – 166

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 19 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Posted on 2nd ноември 2015 in Новини

   “ЕКС-пушач БГ“

Министерство нImage result for тютюнопушенеа здравеопазването инициира кампания за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември. Кампанията ще се проведе в периода 30 октомври – 19 ноември на територията на цялата страна.

Стартът на кампанията е даден с отбелязването на 30 октомври – „Ден на Екс-пушача“. Този ден е предложен от Европейската комисия и има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. Част е от кампания, която предлага безплатна помощ за отказване от цигарите чрез iCoach, безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите, основан на задълбочени научни изследвания и клиничен опит на психолози и комуникационни експерти. Близо 400 000 мъже и жени са потърсили подкрепа в борбата с цигарите. Тази година желанието на организаторите е Денят на екс-пушача да се превърне в празник, на който всички екс-пушачи са поканени да участват като запалят своя виртуален бенгалски огън на дигиталната карта на Европа на www.exsmokers.eu/bg-bg/index.html.

През дните до 19 ноември РЗИ – Плевен ще организира превантивни събития за ограничаване на тютюнопушенето сред младите хора.

iCoach

Виртуален бенгалски огън

История

Дейност по спазване на забраната за тютюнопушене

Проучване разпространението на тютюнопушенето при младите хора на възраст 13-15 години