На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-26-32/22.04.2016г., относно посещение на деца в детски и учебни заведения без документация за проведени задължителни имунизации според възрастта.

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24 – 30 АПРИЛ 2016 г.

Posted on 25th април 2016 in Новини

Европейска имунизационна седмица

Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори

Риск от малария

Posted on 22nd април 2016 in Новини

Уважаеми колеги,

През 2015г. в България са регистрирани 20 внесени случая на малрия. Заболелите бългапски граждани са 11, а 9 са чужденци, 8 от които мигранти. През лечебни заведения в област Плевен са преминали 5-ма от заразените българи.

Рискът при забавена диагноза и лечение на тези пациенти е двупосочен:

1. Сериозен риск за живота на болния при евентуално развитие на усложнения

2. Риск от заразяване на комари от род анофелес през активния сезан при закъсняла изолация на болния.

Предоставяме на вниманието Ви информация за разпространението на маларията по региони, степента на риска от заразяване и препоръките за химиопрофилактика по СЗО от 2015г.

Съобщение

Posted on 22nd април 2016 in Новини

До управителя на „СИМ ПЕРС КОМЕРС“ ЕООД

заповед

Съобщение

На вниманието на всички лекари, дентални лекари и магистър фармацевти, които предписват и изпълняват специални рецептурни бланки по ЗКНВП. изтегли

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

Posted on 8th април 2016 in Новини


През 2016 г. се отбелязва 46-та годишнина и мотото на тазгодишната кампания за Деня на Земята – 22 април е „Дървета за Земята” с призив на международната мрежа „Да посадим дърво”.

“ДЪРВЕТА ЗА ЗЕМЯТА”

Съобщение

Posted on 7th април 2016 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Първолетка Иванова Йотова

7 април – Световния ден на здравето

Posted on 7th април 2016 in Новини

Уважаеми колеги,

С огромно уважение и респект ръководството и колективът на Регионална здравна инспекция – Плевен, Ви отправя най-сърдечни поздравления по повод 7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на медицинските специалисти.

Пожелаваме Ви здраве, лично и семейно щастие, както и непрестанен стремеж към професионално усъвършенстване и удовлетворение от работата в служба на здравето и живота на пациентите!

Д-р Атанас Гарев
Директор на РЗИ-Плевен

МУ-Плевен

Posted on 5th април 2016 in Новини, Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2015/2016г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

- СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ  ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО/ДИСТАНЦИОННО/ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 – Студентска канцелария на Факултет  ”Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за тези специалности можете да откриете и в новия Правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

Важно!!!

Posted on 30th март 2016 in Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 С уведомително писмо с вх. № 16-02871/30.03.2016г. от д-р Петя Дакова председател на СОЛПО за област Плевен, директорът на РЗИ-Плевен е уведомен, че ефективния протест на ОПЛ на територията на гр. Плевен и Плевенска област ще продължи и на 31.03.2016г. и 01.04.2016г.

Съгласно подадената в РЗИ информация обслужването на населението на 31.03.2016г. и 01.04.2016г. ще се осигури по следния начин:

В ГРАД ПЛЕВЕН и ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ/без град Левски/ всички лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ ще работят по обявения си график с прекъсване за 2 часа от него.

ГРАД ЛЕВСКИ

Дежурен неотложен кабинет за 31.03.2016г., който ще работи по следния:

- д-р Христо Христов – 8.00 – 9.00 часа
- д-р Годеслава Василева – 9.00 – 10.00 часа
- д-р Яким Якимов – 10.00 – 11.00 часа
- д-р Олга Илиева– 11.00 – 12.00 часа
- д-р Лъчезар Драганов – 12.00 – 13.00 часа
- д-р Асен Диков – 16.00 – 17.30 часа

РЗИ-ПЛЕВЕН ще наблюдава по места осигуряването на медицинско обслужване на гражданите и ще координира със Сдружението на общопрактикуващите лекари извършването на необходимите прегледи и диагностично-лечебни дейности при неотложните случаи.

При прекратяване на ефективните стачни действия, гражданите ще бъдат своевременно уведомени.