НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ!

Posted on 25th август 2015 in Новини

В   изпълнение  на  § 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения  /обн.  ДВ, бр.47 от 2014г./ , моля  в  срок до 04.09.2015г.  да представите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“, ул. „Д. Попов“ № 18, ет. 3    диплома за специалност „Обща медицина“ или   документ  за  зачисляване   за   специализация  по „Обща медицина“ към дата 02.06.2015г.

Телефон за връзка: 064/82 80 09, 0878 584 666 – д-р В. Иванова – Директор Дирекция „Медицински дейности“.

Бруцелоза

Posted on 17th август 2015 in Новини

Регистрирани случаи на бруцелоза в област Плевен

информационен материал

Стартира лятна АНТИСПИН кампания

Posted on 29th юли 2015 in Новини

В изпълнение на дейности по програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фон за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 03 август 2015г. ще стартира лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 13 септември 2015г. Посланието на лятната АНТИСПИН инициатива на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е „Да запазим посоката, да продължим пътя!”. Терените на които КАБКИС на РЗИ-Плевен ще предлага доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ са:

  • Басейн в гр. Плевен, ул. С. Стефано №47 – на 22.08.2015г. от 10ч. до 15ч.;
  • Входа на парк „Кайлъка” – на 22.08.2015г.от 16ч. до 20ч.;
  • Пред МОЛ  „Център” – на 04.09.2015г. от 10 до 16ч.

 

План – разписание за продължаващо медицинско обучение – ВМА

Posted on 19th юни 2015 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за учебната 2015/2016г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”). Срокът за подаване на заявленията е удължен до 15.07.2015 г.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони:   (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

Съобщение

Posted on 9th юни 2015 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Елка Андреева Димитрова

Световен ден на околната среда

Posted on 9th юни 2015 in Новини

Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.

Световен ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Това е най-значимият и известен глобален ден за положително действие за
околната среда и за планетата. Отбелязването му започва през 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена през 1972 г.  в Стокхолм, Швеция. На този форум е приета декларация за околната среда – първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Posted on 21st май 2015 in Новини

През 2014г. Министерство на здравеопазването стартира  изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население 2013-2017г. Стратегическа цел на Програмата е да се формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сградите. научете повече

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Радон – Поддържайте ниски нива на радон в жилището!

Проверете концентрацията на радон в дома си!

МУ – Плевен

Posted on 15th май 2015 in Обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че за учебната 2015/2016г. от МУ-Плевен, Факултет ”Обществено здраве” е обявен следния прием на студенти:

- СПЕЦИАЛНОСТ ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ  ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

- СПЕЦИАЛНОСТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА-ЗАДОЧНО/ДИСТАНЦИОННО/ОБУЧЕНИЕ.

Справки по всички въпроси могат да се получат на телефон 064/884 237 -Студентска канцелария на Факултет  ”Обществено здраве”.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване за тези специалности можете да откриете и в новия Правилник за прием на студенти, публикуван на страницата на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

17-ти май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Posted on 14th май 2015 in Новини

Отбелязваме Международния ден под мотото „Подкрепяме бъдещето“, трети етап на АНТИСПИН кампанията.

Данни за разпространение на СПИН в България

Здравно образователен филм за превенция на ХИВ/СПИН „Като насън“

Играй и учи

Победи СПИН със знания!

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 11th май 2015 in Новини

За 2015г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Спрете незаконната търговия с тютюневи изделия„.

програма

Индекс на Fagerstrom

меню

При изготвяне на информационни материали може да ползвате следните интернет страници /Медиа център, Контрол върху тютюна, Световен ден, Последици от тютюнопушенето, Станете непобедими/.