План-разписание Сити Клиник УМБАЛ – София

Posted on 26th юли 2016 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Сити Клиник УМБАЛ за  продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18,ет.3 ,стая №5, както и на Интернет-страницата на Сити Клиник в раздел „Учебен отдел“. Електронният адрес е: www.cityclinic.bg/bg/sofia/home. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

Надзор на менингити, менингоенцефалити и случаите на Гилен – Баре синдром

Мерки за засилване на епидемиологичния надзор

Конкурс за заемане на 1 щатна длъжност „младши експерт“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето

Posted on 1st юли 2016 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

декларация по чл.17[2] т.1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“

Уважаеми колеги

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за  учебната 2016/2017г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”-„Учебна дейност), откъдето могат да бъдат изтеглени заявления за участие в обученията.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони: (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

План разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри  през 2017 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2017 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите  могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №5. Срок за подаване на заявките – 01.08.2016 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-00-34/06.06.16г., относно доставка на ваксини през 2016г.

Допълнително приложение /таблица/ към Сведението за извършените имунизации и реимунизации за второ тримесечие на 2016г. за ваксина Тетраксим на 6 години

31-ви май – Световен ден без тютюн

Posted on 31st май 2016 in Новини

 

„Стандартизираните опаковки нека бъдем готови за тях“

 

Препоръки за здраве

 

Световен ден за борба с хипертонията – 17 май

Posted on 16th май 2016 in Новини

„НОРМАЛНОТО
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗДРАВЕ ЗА БЪБРЕЦИТЕ”

На 17.05.2016г. от 10,00 до 16,00 ч. на площад Възраждане, до фонтаните гражданите ще се консултират безплатно по проблеми, свързани с хипертонията и бъбречните заболявания.

пресинформация

12 май – Международен ден на сестринството

Posted on 12th май 2016 in Новини

Уважаеми медицински сестри,


Приемете моите поздравления и най-добри пожелания по случай Международният ден на сестринството.

Със своя всеотдаен труд, професионално и хуманно отношение към страдащия човек, медицинските сестри дават съществен принос в лечебния и оздравителен процес. Желая на всички вас много здраве, дълголетие, лично и семейно щастие. Бъдете все така всеотдайни в денонощния си труд в името на най-важната ценност – човешкия живот.

Пожелавам на вас и семействата ви спокойствие, благоденствие и щастие, защото го заслужавате, като хора, които носят най-голямата отговорност за другите и имат най-благородната професия в света – тази, която буди доверие, грижи се за живота и съхранява надеждата.

 

Д-р Атанас Гарев

Директор на РЗИ – Плевен

На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-26-32/22.04.2016г., относно посещение на деца в детски и учебни заведения без документация за проведени задължителни имунизации според възрастта.