Съобщение

Posted on 21st септември 2016 in Новини

Уведомително писмо до г-н Христо Стефанов Семовски

Информационни материали

ТУЛАРЕМИЯ

АНТРАКС

БРУЦЕЛОЗА

СТАРТИРА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Posted on 16th август 2016 in Новини

В изпълнение на дейности по програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фон за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 15 август 2016г. стартира лятна АНТИСПИН кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, която ще продължи до 15 септември 2016г. Кампанията ще се проведе във Вирусологична лаборатория на РЗИ-Плевен с график на работа: понеделник-петък от 8.30 до 12ч. и от 12.30 до 17ч. Медицинският мобилен кабинет на КАБКИС на РЗИ-Плевен ще бъде изнесен на терен на 02.09.2016г. от 10 до 13ч. пред магазин Билла-Плевен, ул. Ас. Халачев №2.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция НЗБ

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция МД

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция ЛИ

Съобщение

Posted on 3rd август 2016 in Новини

Уведомително писмо до г-н Любомир Никифоров Ангелов

План-разписание Сити Клиник УМБАЛ – София

Posted on 26th юли 2016 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Сити Клиник УМБАЛ за  продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18,ет.3 ,стая №5, както и на Интернет-страницата на Сити Клиник в раздел „Учебен отдел“. Електронният адрес е: www.cityclinic.bg/bg/sofia/home. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

Надзор на менингити, менингоенцефалити и случаите на Гилен – Баре синдром

Мерки за засилване на епидемиологичния надзор

Конкурс за заемане на 1 щатна длъжност „младши експерт“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето

Posted on 1st юли 2016 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

декларация по чл.17[2] т.1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“