31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 21st май 2018 in Новини

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечно-съдови заболявания, включително инсулт.

Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018г., е да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и сърдечно-съдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечно-съдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12 % от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

За повече информация, може да ползвате интернет страницата на СЗО на адрес:

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА

Posted on 11th май 2018 in Новини

На 17 май 2018г., от 11 до 18ч., в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Кърджали на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще се информират по проблемите на хипертонията с възможност за квалифицирани консултации за хипертоници; ще получат книжки с нормите на поведение при АХ, също и методични указания за поведение при деца и подрастващи с АХ; ще бъдат направени тестове за оценка на информираността с награди; ще се измерва тегло и кръвно налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с Afib-технология за откриване на ПМ, без ЕКГ.

 

Информация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Posted on 10th май 2018 in Новини

На 14.05.2018 г., понеделник, в Регионална здравна инспекция – Плевен ще бъде изнесена лекция на тема „Имунизации“ от д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Лекцията ще се състои от 14.00 ч. в Зала III етаж на инспекцията.

 

Д-р Кунчев: Правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Среща на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с лекари, медицински специалисти, преподаватели и студенти от МУ, родители и медии се проведе на 14.05. от 14 часа в РЗИ – Плевен относно значимостта на имунизациите.

Целта е имунизационния календар да се изпълнява на 95% и повече. По думите на главния държавен здравен инспектор, процентът на изпълнение на имунизационния календар в България не е лош, но може да бъде и по-добър.

Д-р Кунчев очерта две групи родители, с които има проблеми при изпълнение на имунизационния календар. По думите му едната група родители, традиционно е от ромската общност. Голяма част от родителите не са здравно осигурени и съответно не са избрали личен лекар на детето си. Много от тях работят през летния сезон в чужбина и децата им не могат да бъдат открити. Втората група е на „много активните, но малобройни антиваксинални групи  от родители“ в социалните мрежи, които се позовават на неточна или направо лъжлива информация. Тези движения нямат кой знае каква почва в България, но създават впечатление за многобройност.

Д-р Кунчев коментира, че не би следвало детето да бъде лишавано от имунизация и даде за пример Словения, където Върховният съд се е произнесъл, че правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Ситуацията в България продължава да е доста напрегната, най-вече по отношение на морбили. Ако в България се възприеме доброволната система на имунизации като в Швеция, това ще доведе до катастрофа в рамките на две-три години, защото ще се натрупа контингент от неимунизирани деца. След това ще има последствия като при съседите-епидемия от морбили в Румъния, Сърбия и Гърция. Идеята е това да не се допусне при нас.

 

10-ти май – Световен ден за двигателна активност

Posted on 9th май 2018 in Новини


 

Спорт за мен

 

Най-подходящият спорт

 

Животът изисква движение!

 

Стартиране на Европейска имунизационна седмица в периода 23-29.04.2018 г.

Posted on 24th април 2018 in Новини

И през тази година, в периода 23-29 април, отново ще се проведе Европейска имунизационна седмица за повишаване на обществената осведоменост за значението на имунизациите за здравето и благоденствието на всеки един. Основната цел на имунизационната седмица е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез повишаване на информираността сред родители, здравни работници, медии. Фокусът на седмицата е насочен към имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“.

Европейска имунизационна седмица 23-29.04.2018г.

Във връзка с провеждане на Европейска имунизационна седмица в периода 23-29.04.2018 г., предоставяме информационни материали от Министерство на здравеопазването

Ваксините – ефективен инструмент

Ваксините действат

Въпроси и отговори за имунизациите

Глобално имунизационно покритие

Митове и факти за имунизациите

Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение

 

План разписание Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център София

Posted on 3rd април 2018 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2018 г. може да намерите в РЗИ – Плевен– ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.acibademcityclinic.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail : Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg

24-ти март – Световен ден за борба с туберкулозата

Posted on 21st март 2018 in Новини

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.

 

Информация за туберкулозата

Туберкулоза, рискови фактори и предпазване

На вниманието на всички лечебните заведения

Относно: Подобряване взаимодействието между професионалистите, работещи с деца и системата за закрила на детето.

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на постъпило писмо на Изпълнителния директор АСП, относно стриктното приложение на чл.13 от ППЗЗДет.  и с оглед подобряване взаимодействието между професионалистите, работещи с деца и системата за закрила на детето Ви запознаваме с нормативно регламентираните задължения за съдействие към социалната система, съгл. ЗЗДет.:

„Чл.7, ал.1 Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила е длъжно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи.

Чл.7, ал. 2 Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Телефони и адрес за контакти с органа по закрила на детето при ДСП гр. Плевен са:

  • 064/ 88-27-43 и 064/88-27-32;
  • гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов № 8, ет.2, офис 14 и офис 15.

На вниманието на лечебните заведения и потребителите

Уведомявам Ви, че достъпът до следните регистри е възстановен:

  • Регистър на Дрогериите;
  • Регистър на Ражданията;
  • Регистър на Инвазивната Кардиология;
  • Електронна база данни за медицински изделия.

Новият URL адрес на Национален Регистър на Инвазивната кардиология е https://invcard.mh.government.bg/pci12.html

План разписание МУ – Плевен

Posted on 15th март 2018 in Новини

Уведомяваме Ви, че е утвърдено ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени през 2018 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 12лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30 лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15 лв. на 1чебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60 лв.на 1 учебен ден

Програмата за 2018 г. може да намерите в РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7 и на Интернет-страницата на МУ – Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация:

5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148

064/884-166