ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 24th март 2022 in Новини

 


Ваксинациите срещу COVID-19 при хора, страдащи от нервни заболявания.


Хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусна инфекция


Сърдечно-съдови усложнения и ваксинацията срещу COVID-19


Дългосрочни последици за здравето след COVID-19

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 14th март 2022 in Новини
ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ АДРЕС ТЕЛ: РАБОТНО ВРЕМЕ
УМБАЛ "Д-Р Г. СТРАНСКИ" ЕАД, к-т №103
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. ГЕОРГИ КОЧЕВ №8А
064 886100
ВТОРНИК - 11.00-13.00ч.- ИМУНИЗИРАТ СЕ ДЕЦА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
ЧЕТВЪРТЪК - 08.00-12.00ч.
ПЕТЪК – 8.00-12.00ч.
УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ООД
ГР. ПЛЕВЕН, МЕСТНОСТ РУСКОВО БЪРДО
0885519135
ПОНЕДЕЛНИК - 9.00-16.00ч.
ПЕТЪК - 9.00-14.00ч.
"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД, КОРПУС В, К-Т №38
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. ТРИТЕ БОРА №24
064 872020
ЧЕТВЪРТЪК - 12.00-14.00ч.
"МБАЛ-ЛЕВСКИ" ЕООД
ГР. ЛЕВСКИ, УЛ. Н.Й.ВАПЦАРОВ №5
0878210161
ПЕТЪК - 12.00-14.30ч.
"МБАЛ-БЕЛЕНЕ" ЕООД
ГР. БЕЛЕНЕ, УЛ. ГЕО МИЛЕВ №47
0884744151
СРЯДА - 09.00-12.00ч.
"МБАЛ-ГУЛЯНЦИ" ЕООД
ГР. ГУЛЯНЦИ, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №4
065612126
ВТОРНИК - 13.00-15.00ч.
РЗИ-ПЛЕВЕН
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ I №7
064 823759
ЧЕТВЪРТЪК - 14.00-16.00ч. СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Posted on 20th май 2022 in Новини

Относно проблема, касаещ неяснотата за хората с увреждания, чиито експертни решения попадат в хипотезата на § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците:

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ПРЕДСТОЯЩО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

„§ 20. (1) (Предишен текст на § 20 – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“

Актуална информация за COVID-19 към 20.05.2022г.

Posted on 20th май 2022 in Новини

За 19.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 7 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 29,35%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 765, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 462.

За 19.05.2022 г. са поставени 48 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 32
 • Moderna – 13
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 3

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 218, излекуваните лица са 30 916, починалите лица са 1811, а лицата поставени под домашна карантина – 37.

Актуална информация за COVID-19 към 19.05.2022г.

Posted on 19th май 2022 in Новини

За 18.05.2022 г. на територията на област Плевен няма установени нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 28,91%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 717, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 459.

За 18.05.2022 г. са поставени 27 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 21
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 6

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 211, излекуваните лица са 30 907, починалите лица са 1811, а лицата поставени под домашна карантина – 43.

Обучителен семинар на медицински специалисти, 2022

Posted on 18th май 2022 in Новини

Месечен отчет

Схема за анализ на здравословното състояние на децата

Схема за анализ на здравословното състояние на учениците

Актуална информация за COVID-19 към 18.05.2022г.

Posted on 18th май 2022 in Новини

За 17.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 5 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 29,35%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 690, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 456.

За 17.05.2022 г. са поставени 29 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 17
 • Moderna – 10
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 2

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 211, излекуваните лица са 30 899, починалите лица са 1811, а лицата поставени под домашна карантина – 52.

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 17th май 2022 in Новини

МОТО: „ТЮТЮНЪТ – ЗАПЛАХА ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА“

Индекс

презентация

презентация

меню

филм

Актуална информация за COVID-19 към 17.05.2022г.

Posted on 17th май 2022 in Новини

За 16.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 5 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 33,73%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 661, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 454.

За 16.05.2022 г. са поставени 47 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 46
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 1

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 206, излекуваните лица са 30 899, починалите лица са 1811, а лицата поставени под домашна карантина – 53.

Актуална информация за COVID-19 към 16.05.2022г.

Posted on 16th май 2022 in Новини

За периода 13.05.-15.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 5 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 32,85%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 614, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 450.

За периода 13.05.-15.05.2022 г. са поставени 15 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 7
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 8

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 201, излекуваните лица са 30 881, починалите лица са 1810, а лицата поставени под домашна карантина – 51.

Актуална информация за COVID-19 към 13.05.2022г.

Posted on 13th май 2022 in Новини

За 12.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 8 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 38,98%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 599, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 448.

За 12.05.2022 г. са поставени 37 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 34
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 3

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 196, излекуваните лица са 30 863, починалите лица са 1808, а лицата поставени под домашна карантина – 71.

Актуална информация за COVID-19 към 12.05.2022г.

Posted on 12th май 2022 in Новини

За 11.05.2022 г. на територията на област Плевен има установени 1 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 41,17%000).


За област Плевен общо поставени дози 147 563, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 67 442.

За 11.05.2022 г. са поставени 22 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 20
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 2

За област Плевен общо диагностицираните лица са 33 188, излекуваните лица са 30 859, починалите лица са 1808, а лицата поставени под домашна карантина – 74.