ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2020

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето, всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да представят медико-статистически отчети  в РЗИ – Плевен. В ситуацията на все по-широкото разпростра-нение на COVID-19 и с цел ограничаване на социалните контакти   като част от противоепидемичните мерки , през 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез   вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен   носител, на отчетите и приложенията към тях с данни за 2020 г. Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните всичките  работни листове (sheet-ове),  съответстващи на отделните отчети (не пишете в жълтите полета). Попълнените формуляри трябва да съхраните като файл с име, отговарящ на регистрационния номер на лечебното заведение и да го изпратите в срок до 26.02.2021 г. на следните електронни пощи:

vnedialkova@rzi-pleven.com  за лечебни заведения за първична медицинска помощ –индивидуални и групови практики  ;

bnaidenova@rzi-pleven.com  за първична/специализирана дентална помощ и специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики;

iboneva@rzi-pleven.com  за ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – МЦ, ДКЦ, МДЦ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМДЛ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМТЛ

Тези отчетни единици, за които поради липса на технически или комуникационна осигуреност е невъзможно използването на електронно отчитане, може да се отчетат чрез хартиен носител на отчета.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2021 г. за дейността на ЛЗ през 2020 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

Програма за продължаващо обучение през 2021г. в “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 4th януари 2021 in Новини, Обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg

Актуална информация за COVID-19 към 23.12.2020г.

Posted on 24th декември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-725/23.12.2020г

Актуална информация за COVID-19 към 22.12.2020г.

Posted on 23rd декември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-718/18.12.2020г.

Заповед №РД-01-719/20.12.2020г.

Заповед №РД-01-720/20.12.2020г.

Заповед №РД-01-721/21.12.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 26.11.2020г.

Posted on 27th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-675/25.11.2020г.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 14.11.2020г.

Posted on 15th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-655/13.11.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 13.11.2020г.

Posted on 13th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

19-ти ноември Международен ден без тютюнопушене

Posted on 13th ноември 2020 in Новини

Във връзка с популяризиране на Международния ден без тютюнопушене публикуваме покани за участие в онлайн обучение на теми:

„ХОББ – отвъд тютюнопушенето“ на 17.11.2020г. и

„Да спечелим заедно: Един ден без цигари“ на 19.11.2020г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Установени нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС

 Напомняме ви за необходимостта от стриктно спазване разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Актуална информация за COVID-19 към 04.11.2020г.

Posted on 4th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-251/03.11.2020г. на директора на РЗИ – Плевен