BG05SFOP001-2.019-0024-C01

Posted on 25th септември 2020 in Новини

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Регионална здравна инспекция – Плевен“

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2020г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-309/04.06.2020г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2020г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 30.09.2020г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

Актуална информация за COVID-19 към 23.09.2020г.

Posted on 24th септември 2020 in Новини

Въпроси и отговори: Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ОСТЕОПОРОЗА И COVID-19

Posted on 24th юни 2020 in Новини

Спазвайте мерките за безопасност и бъдете добре информирани!

Тук ви предоставяме полезна информация за възрастните и хората с остеопороза.

В условията на продължаващото разпространение на COVID-19, Международната фондация по остеопороза-IOF се надява, че вие и вашите близки сте в безопасност и сте добре.

Имайте предвид, че възрастните хора и тези с хронични страдания като диабет и заболявания на белите дробове, сърцето или бъбреците са с повишен риск от по-сериозни усложнения на болестта COVID-19. Настоятелно ви призоваваме за вашата безопасност да вземете необходимите предпазни мерки, препоръчвани от здравните власти. Световната здравна организация предоставя на своята уеб страница важна информация как да се предпазите, съвети при пътуване и други важни указания, които можете да намерите на WHO Coronavirus disease (COVID-19) Outbreak

Бихме жалели да успокоим хората с остеопороза и болните, които се лекуват от това заболяване, че наличието на остеопороза не ви поставя в повишен риск и податливост към инфекция с коронавирус, както и не ви излага на сериозни усложнения в случай на зараза.

Въпреки това, сега е важно повече от всякога хората с остеопороза да се пазят от възникването на фрактури. Здравните системи по света са пренатоварени и общите препоръки са да се избягват посещения на болници и лекарски кабинти, освен в случаите на крайна необходимост.

  • Превенцията на фрактурите е жизненоважна, затова осигурете у дома си безопасна среда чрез ограничаване на рисковете от падания.
  • Не преустановявайте приема на лекарствата за остеопороза (включително добавките калций с витамин D), които са ви предписани и се посъветвайте с лекуващия ви лекар ако имате някакви притеснения.
  • Ако здравните власти ви съветват да останете у дома и/или имате притеснения да посетите лекарски кабинет или болница, както и ако се нуждаете от изписване на рецепта, опитайте да се свържете с лекаря ви по телефона и да насрочите преглед при необходимост.
  • Поддържайте контакт със семейството и приятелите си по телефона или с емейл – физическата изолация не трябва да бъде и социална изолация!
  • Не се притеснявайте да потърсите помощта, от която се нуждаете за пазаруване, нова рецепта или други поръчки. Ако насроченият преглед за инжекция или вливане на предписаното антиостеопорозно лечение е отменен, или ако не се чувствате добре да приемете медикаментите си в определен момент, временното забавяне на лечението не би имало дълготраен ефект върху здравето на костите. Но при приема на определени медикаменти под формата на инжекции е важно следващият ви прием да не бъде забавен повече от четири седмици поради изчерпване на ползата от лечението. Не забравяйте да се свържете с вашия лекар и да насрочите нов преглед колкото е възможно по-скоро, за да се запази ефекта от лечението. Ако не се чувствате добре и пропуснете приема на таблетка, не забравяйте да възстановите обичайната си доза веднага, щом имате подобрение. Очаквайте още подробна информация по темата.

Следете информациите на вашето национално дружество по остеопороза за съвети за конкретната държава.

Нека всички да са в безопасност и без остеопорозни фрактури, като следват авторитетните насоки и указания за предпазване на възрастните и хората, уязвими на въздействието на този глобален вирус.

Международна фондация по остеопороза– IOF

Разпространява се на български език от Асоциация Жени без остеопороза“, член на IOF

Актуална информация за COVID-19 към 23.06.2020г.

Posted on 23rd юни 2020 in Новини

План-разписание МУ-София

Posted on 22nd юни 2020 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2021 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2020г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2020 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 22nd юни 2020 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 10.07.2020г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 10.07.2020г.

Класиране

Противоепидемичните мерки на територията на с. Буковлък продължават, считано от 00:00 часа на 23 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г., включително

Posted on 22nd юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-144/22.06.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 18th юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-139/17.06.2020г. за отмяна на предписания за задължителна изолация от 28 дни в домашни условия, след изтичане на 14 дневна задължителна изолация и един отрицателен резултат

ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19

Posted on 16th юни 2020 in Новини

Покана към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за закупуване на реактиви за PCR за доказване на COVID-19

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 в център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com