НОВА ВАКСИНА COMIRNATY OMICRON XBB.1.5

Posted on 20th септември 2023 in Новини

Кратката характеристика на продукта на ваксината Comirnaty Omicron XBB.1.5

Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма/доза за лица на възраст 12 и повече години, без разреждане

Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза за деца на възраст 5 до 11 години, без разреждане

Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма/доза за деца на възраст 5 до 11 години, след разреждане

Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма/доза за кърмачета и деца на възраст 6 месеца до 4 години, след разреждане

ВАЖНО!!!

  1. Отпада изискването за първична ваксинация и за бустерна ваксинация.
  2. При лица от 5 години нагоре ваксината Comirnaty Omicron XBB.1.5 се прилага за активна имунизация в единична доза.
  3. Необходимо условие за прилагане на ваксината при ваксинирани хора е да са изминали поне 3 месеца от датата на последно поставена ваксина срещу COVID-19.
  4. При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл., които са без данни за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2, ваксината се прилага като първичен курс от 3 дози. Препоръчва се втората доза да се приложи 3 седмици след първата доза, последвано от трета доза, приложена най-малко 8 седмици след втората доза.
  5. При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл. с анамнеза за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2 се прилага единична доза.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛАСТНИТЕ СТРУКТУРИ НА ПРИЗНАТИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Posted on 7th април 2023 in Новини

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 86в, ал. 2, 4 и 5 от Закона за здравето е издадена Наредба № H-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (обн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.).

В тази връзка Ви предоставяме актуална информация за областните структури на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите.

Регионален представител – област Плевен

Лице за контакти: Бойко Гаргов
Адрес: област Плевен, град Плевен, бул. Георги Кочев №8а, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – I Клинична база
Телефон: 0883 36 71 11
Email: bgargov@gmail.com

Приемно време: Всеки вторник и четвъртък от 16:00 до 17:00 ч. (след предварителна уговорка по телефон)

 

Фондация „МС Общество – България“ – клон Плевен

Лице за контакти: Анелия Спасова Рангелова, Председател
Адрес: област Плевен, град Плевен, ул. Средна гора № 11, ет. 2, ап. 4
Телефон: 0887 199 844
Email: a_rangelova@mail.bg

Приемно време: Всеки вторник от 16:00 до 17:00 ч. (след предварителна уговорка по телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 23rd юни 2022 in Новини
УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ“ЕАД, к-т №103ГР. ПЛЕВЕН, П. К. 5800, УЛ. Г. КОЧЕВ №8А064 886 100ВТОРНИК – 11.00-13.00ч.
за деца след предварително записване   
ПЕТЪК – 9.00-11.00ч. след предварително записване     
УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ООДГР. ПЛЕВЕН, П. К. 5800, МЕСТНОСТ РУСКОВО БЪРДО0882 91 91 24ПЕТЪК – 9.00-10.00ч. след предварително записване
„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ООД, КОРПУС В
К-Т №38
ГР. ПЛЕВЕН, П. К. 5800, УЛ. ТРИТЕ БОРА №24064 87 20 20ПЕТЪК-  8.00-12.00ч.
„МБАЛ-БЕЛЕНЕ“ЕООДГР.БЕЛЕНЕ, УЛ. ГЕО МИЛЕВ № 470884744151СРЯДА – 9.00-11.00ч. след предварително записване  
РЗИ-ПЛЕВЕНГР.ПЛЕВЕН, УЛ.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГ I № 7064 82 37 59ЧЕТВЪРТЪК – 15.30-17.00ч. след предварително записване  
„МБАЛ-ГУЛЯНЦИ“ ЕООДГР. ГУЛЯНЦИ, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №3406561 2126ВТОРНИК –  13.00-16.00ч.
след предварително записване
  • ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ COVID-19 СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  • Мобилен екип на РЗИ – Плевен ще извършва имунизация по домовете на трудноподвижни лица и имунизация на място на организирани колективи

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 24th март 2022 in Новини

Електронни обществени поръчки

Posted on 12th януари 2022 in Профил на купувача

Електронни обществени поръчки

Национални програми на МЗ в областта на общественото здраве

Posted on 25th септември 2023 in Новини

В областта на общественото здраве и ваксинопрофилактиката в страната с решения на Министерския съвет са приети и се изпълняват Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. и Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г.

„Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“

Posted on 18th септември 2023 in Новини

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза. Благодарение на съвместните усилия на Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата, РЗИ и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи за изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, в страната ни се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза.

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

В изпълнение целите на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“, ще се проведе „Седмица на отворените врати“,   в периода 2529 септември 2023 г. на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 9-12ч.

По време на седмицата на отворените врати ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Изпълнение на дейностите през 2023г. по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /НСРБРПУР/ 2021-2030г., приет с решение №278/05.05.2022г. на МС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-435/07.08.2023г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на лица до 18г., при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 20.09.2023г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

СТАРТИРА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Posted on 10th август 2023 in Новини

В изпълнение на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” от 14 август 2023г. ще стартира лятна АНТИСПИН кампания, която ще продължи до 31 август 2023г.

Терените на които КАБКИС на РЗИ-Плевен ще предлага доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ са:

на 17.08.2023г. – Георгиев ПЛП ООД, гр. Плевен от 09:30ч. до 11:30ч.

на 24.08.2023г. – фирма Яна, гр. Плевен  от 09:30ч. до 11:30ч.

на 22.08.2023г. – УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен, ул. Г. Кочев №8А от 09:30ч. до 11:30ч.

от 14.08-31.08.2023г. в КАБКИС на РЗИ-Плевен, гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I, №7, ет.3, к-т 307 от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Длъжностно лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности в РЗИ – Плевен

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по вътрешния канал в РЗИ – Плевен

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (DOCX) на КЗЛД, утвърден с Решение от 19.04.2023 г.

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Провеждане на скринингова кампания за изследване за вирусни хепатити по случай Световния ден за борба с хепатита в периода 24-28.07.2023г.

Posted on 21st юли 2023 in Новини

Световният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за борбата с широкоразпространената инфекция с цел повишаване осведомеността за вирусните хепатити сред обществеността.

Мотото на Световния ден през 2023 г. „Не чакай. Изследвай се сега за хепатит В и С, за да защитиш себе си и своите близки“ поставя акцент върху превенцията, скрининга и ранното диагностициране на хепатита.

В изпълнение на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на вирусни хепатити, Министерството на здравеопазването организира съвместна скринингова кампания за хепатити Б и С в периода 24 – 28.07.2023 г. с партньори РЗИ, Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – Национална референтна лаборатория (НРЛ) „Хепатитни вируси“, Сдружение „ХепАктив“ и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

С цел повишаване на информираността на населението за вирусните хепатити Б и хепатит С, приложено предоставяме плакат и QR код, за публичния вайбър канал с името „Веднъж в живота“

За област Плевен са предвидени следните мероприятия:

  1. Провеждане на скринингови изследвания с бързи тестове за вирусни хепатити В и С в РЗИ Плевен, ул. Княз Алeксандър Батенберг I №7 в периода 24-28.07.2023г., 3 етаж, кабинет №307, всеки работен ден 9-12ч. и 13-16ч.
  2. На 26.07.2023г. мобилен екип на РЗИ – Плевен ще извърши скринингови изследвания с бързи тестове за вирусни хепатити В и С на територията на МБАЛ-Червен бряг от 10.30-13.00ч.

Плакат на вайбър канала „Веднъж ви живота“с QR код

Стикер с QR код на вайбър канала „Веднъж ви живота“

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 30th юни 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 18.07.2023г.

Класиране, 07.08.2023г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.

Posted on 26th юни 2023 in Новини

На 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 10:15 ч. в хотел „Ростов“, зала „Ротари“ – гр. Плевен, ще се проведе лекция насочена към бременни и кърмещи жени. Инициативата се провежда в рамките на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. Лектори ще бъдат гл. ас. д-р Никола Поповски, специалист по акушерство и гинекология и д-р Цветан Димитров, специалист по хранене и диететика.

По време на лекцията ще се представи информация за протичането на бременността, раждането и кърменето и за здравословното хранене на бременни жени и кърмачки. На участниците ще бъдат предоставени информационни материали.


На 29.06.2023 г. в хотел „Ростов“ /зала „Ротари“/ в град Плевен се проведоха лекции на теми: „Хранене преди и по време на бременност и кърмене“ и „Правилно протичане на бременността и кърмаческия период“.

В залата присъстваха 25 жени, които зададоха своите въпроси към водещите лектори.

Специално изготвени образователни материали бяха предоставени на женските консултации в град Плевен.

Снимки

Седмица на отворените врати

Posted on 13th юни 2023 in Новини

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата и постоянния спад на заболяемостта в европейския регион, заболяването продължава да представлява заплаха за общественото здраве и тази заплаха не следва да бъде подценява. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Но туберкулозата е лечима и предотвратима.

В изпълнение целите на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“, ще се проведе „Седмица на отворените врати“,   в периода 26-30 юни 2023 г. на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 9-12ч.

По време на седмицата на отворените врати ще се извърши:

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.