Актуална информация за COVID-19 към 26.11.2020г.

Posted on 27th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-675/25.11.2020г.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 14.11.2020г.

Posted on 15th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-655/13.11.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 13.11.2020г.

Posted on 13th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

19-ти ноември Международен ден без тютюнопушене

Posted on 13th ноември 2020 in Новини

Във връзка с популяризиране на Международния ден без тютюнопушене публикуваме покани за участие в онлайн обучение на теми:

„ХОББ – отвъд тютюнопушенето“ на 17.11.2020г. и

„Да спечелим заедно: Един ден без цигари“ на 19.11.2020г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Установени нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС

 Напомняме ви за необходимостта от стриктно спазване разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Актуална информация за COVID-19 към 04.11.2020г.

Posted on 4th ноември 2020 in Новини

Заповед №РД-01-251/03.11.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

Актуална информация за COVID-19 към 29.10.2020г.

Posted on 29th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-231/28.10.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

Актуална информация за COVID-19 към 28.10.2020г.

Posted on 28th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-626/27.10.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 27.10.2020г.

Posted on 27th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-217/27.10.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

ВАЖНО!!!

Posted on 27th октомври 2020 in Новини

На основание указания по т. І.10 от Заповед №РД-01-619/23.10.2020г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че всички стопанисващи дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито е необходимо да представят Декларация по образец в РЗИ – Плевен за нетната търговска площ.

ДЕКЛАРАЦИЯ