Актуална информация за COVID-19 към 12.03.2021г.

Posted on 12th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен , отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г.

Заповед №РД-01-167/12.03.2021г.

comments: Closed

Comments are closed.