Актуална информация за COVID-19 към 13.04.2020г.

Posted on 13th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-199/11.04.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и Заповед №РД-01-172/02.04.2020 г.

comments: Closed

Comments are closed.