Актуална информация за COVID-19 към 16.03.2021г.

Posted on 16th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-107/16.03.2021г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-90/10.03.2021г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен, отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г. 

comments: Closed

Comments are closed.