Актуална информация за COVID-19 към 19.07.2021г.

Posted on 19th юли 2021 in Новини

Заповед №РД-01-597/16.07.2021г.

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“

Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство …

comments: Closed

Comments are closed.