Анкета

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ – ПЛЕВЕН