Важно! -На вниманието на ОПЛ

С писмо № 16-00-97/03.04.2014г. МЗ ни уведомява, че осигуряването на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации през 2014г. отпада от задълженията на НЗОК и ще се извършва от МЗ. С цел осигуряване непрекъснатост на имунизационния процес до сключване на договори от МЗ за 2014г. и осъществявяне на първите доставки на ваксини е необходимо:

– приоритетно провеждане на основните имунизации при подлежащите деца до 13м. възраст;

– получаването на заявените от ОПЛ количества ваксини ще се извършва след предоставяне на отчет за изразходвани и налични количества ваксини за предходния месец и списък на подлежащите на основна имунизация лица за настоящия месец, съгласно приложената таблица. ОПЛ, които получават табулограми ежемесечно не трябва да представят в РЗИ списък на подлежащите лица.

– получаването на заявените от родилно отделение количества ваксини ще се извършва след предоставяне на отчет за изразходвани и налични количества ваксини за предходния месец съгласно приложената таблица.

таблица ОПЛ

таблица РО

comments: Closed

Comments are closed.