Важно!!!

Posted on 30th март 2016 in Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 С уведомително писмо с вх. № 16-02871/30.03.2016г. от д-р Петя Дакова председател на СОЛПО за област Плевен, директорът на РЗИ-Плевен е уведомен, че ефективния протест на ОПЛ на територията на гр. Плевен и Плевенска област ще продължи и на 31.03.2016г. и 01.04.2016г.

Съгласно подадената в РЗИ информация обслужването на населението на 31.03.2016г. и 01.04.2016г. ще се осигури по следния начин:

В ГРАД ПЛЕВЕН и ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ/без град Левски/ всички лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ ще работят по обявения си график с прекъсване за 2 часа от него.

ГРАД ЛЕВСКИ

Дежурен неотложен кабинет за 31.03.2016г., който ще работи по следния:

– д-р Христо Христов – 8.00 – 9.00 часа
– д-р Годеслава Василева – 9.00 – 10.00 часа
– д-р Яким Якимов – 10.00 – 11.00 часа
– д-р Олга Илиева– 11.00 – 12.00 часа
– д-р Лъчезар Драганов – 12.00 – 13.00 часа
– д-р Асен Диков – 16.00 – 17.30 часа

РЗИ-ПЛЕВЕН ще наблюдава по места осигуряването на медицинско обслужване на гражданите и ще координира със Сдружението на общопрактикуващите лекари извършването на необходимите прегледи и диагностично-лечебни дейности при неотложните случаи.

При прекратяване на ефективните стачни действия, гражданите ще бъдат своевременно уведомени.

comments: Closed

Comments are closed.