ВАЖНО !!!

Posted on 18th март 2021 in Новини

Списък и график на лечебните заведения, разполагащи с Образна диагностика и лаборатория, които осигуряват обслужване на пациенти съмнителни или потвърдени за COVID-19, които са насочени от ОПЛ или самонасочили се пациенти :

„Кардиологичен медицински център“ ЕООД – гр. Плевен, ул.“Пиер Кюри“ №2  Тел: 064/802 199 ; 064/678 406

Работно време: От Понеделник до Петък от 07.00ч. – 15.00ч.


„ДКЦ Авис Медика“ ООД – гр. Плевен, ул. „Коста Х. Пакев“ №7

Тел: 064/90 90 90

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч. – 12.00ч и 14.00 – 18.00ч.


„ДКЦ Свети Панталеймон“ ООД – гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 24

Тел: 064/87 20 20; 0878 471 334

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00 – 17.00ч.


„ДКЦ II – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ №1

Тел: 064/ 888 212; 064/888 203

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.30ч – 12.30ч. и 14.30ч – 18.30ч.


„ДКЦ III – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, кв. „Сторгозия“

Тел: 064/678 740; 064/680 453

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч – 12.00ч. и 14.30ч – 18.30ч.

comments: Closed

Comments are closed.