Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на с. Буковлък, считано от 00:00 часа на 16 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г., включително

Posted on 15th юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-134/15.06.2020г.

comments: Closed

Comments are closed.