ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН – СЧИТАНО ОТ 21.02.2022г.

Posted on 18th февруари 2022 in Новини

РД-01-68/18.02.2022 г. на Директора на РЗИ-Плевен

comments: Closed

Comments are closed.