В А Ж Н О!!!

Posted on 29th март 2023 in Новини, РКМЕ

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

Уведомяваме Ви, че е необходимо да подготвите и подадете необходимите документи при предстоящо преосвидетелстване най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение.

Необходими документи:

Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (най-малко три месеца преди изтичане срока на експертното решение);

Заявление – декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;

Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от три месеца преди изтичане срока на експертното решение).

За контакти и допълнителна информация:

Тел. номер: 064/610-052 ; 0878 732 666

Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

comments: Closed

Comments are closed.