В Н И М А Н И Е ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2019

Posted on 9th януари 2020 in Новини

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 24.01.2020 г. всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

стая 4 – ОПЛ

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2020 г. за дейността на ЛЗ през 2019 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

comments: Closed

Comments are closed.