Грип 2015

Posted on 23rd януари 2015 in Новини

Предвид очакваното достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ – Плевен със заповед №РД-10-027/23.01.2015г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 26.01.2015 до 30.01.2015г.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки:

1.Ограничаване на масовитe и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

2.Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

3.Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или усложнения.

4.Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

5.Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.

6.Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации в област Плевен.

7.Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

8.Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.

9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 26.01.2015г. до 30.01.2015г. включително.

comments: Closed

Comments are closed.