„Детска безопасност – споделена отговорност и грижа“

Posted on 23rd април 2014 in Новини

На 23.04.2014 г. Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на здравеопазването и други държавни институции, граждански организации и общински администрации обявяват началото на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа” с цел да се акцентира вниманието на обществото към темата за детската безопасност и тя да бъде приета като споделена отговорност и грижа на цялото общество.

В рамките на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, ще се проведат следните инициативи:

1.  Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”.

2. Национален конкурс „В подкрепа на детската безопасност”.

За участие в конкурсите могат да кандидатстват детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти, които са реализирали инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда.

програма на кампанията

регламент за конкурс за детска рисунка и фотография

формуляр за участие

регламент за проект

заявление за участие

предложение за участие

приложение по темите

 

comments: Closed

Comments are closed.