Договаряне без обявление на обществена поръчка 2015

Posted on 23rd декември 2015 in Профил на купувача

704463 – Договаряне без обявление на основание чл.90 ал.1 т.3 и чл.91 ал.1 от ЗОПДоставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен“

Решение, публикувано на 23.12.2015г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016г.

Сключен договор, публикуван на 10.02.2016г.

comments: Closed

Comments are closed.