Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2016

Заповед №РД-13-002/15.01.2016г.

Заповед №РД-13-003/01.02.2016г.

Заповед №РД-13-004/29.02.2016г.

Заповед №РД-13-005/01.04.2016г.

Заповед №РД-13-006/28.04.2016г.

Заповед №РД-13-007/01.06.2016г.

 

comments: Closed

Comments are closed.