ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по договори за обществени поръчки на РЗИ – Плевен

Posted on 19th февруари 2016 in Профил на купувача

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016г., публикувана на 18.03.2016г.

Информация за извършени плащания през месец януари 2016г., публикувана на 19.02.2016г.

comments: Closed

Comments are closed.