ИНФОРМАЦИЯ ЗА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ

Posted on 1st април 2022 in Новини

“УМБАЛ – Д-р Г. Странски”ЕАД – гр. Плевен има сключен договор с Министерство на здравеопазването по “Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.”, План за действие 2021-2023 г. Той включва следните видове дейности:

1.Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве за осигуряване на комплексно обслужване: – ул. “Георги Кочев” № 8а, І –ва Клинична база – Клиника по педиатрия.

1.1. На бременни и деца с увреждания и хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение.

1.2. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца.

1.3. Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

Консултация за деца, информация и записвания:

тел.: 064/886 403; 0898/830337; e-mail: dzdraveumbal@abv.bg

Консултация за родилки и бременни с патология на бременността, информация и записвания:

тел.: 0898/243794;  e-mail: dzdraveumbal@abv.bg

график на консултациите по профила на заболяването – всеки делничен ден от 10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. до 15:30 ч.

1.4. Социални консултации за деца с хронични заболявания и увреждания и на бременни жени.

За повече информация и записвания:

тел.064/886 403; e-mail: dzdraveumbal@abv.bg

график на консултациите – всеки делничен ден от 15:30 ч. до 16:30ч.;

1.5. Психологическа консултация на деца и бременни жени.

За повече информация и записвания:

тел.: 064/886740; 0888/010793; e-mail: dzdraveumbal@abv.bg

график на консултациите – всеки делничен ден от 14:30 ч. до 16:00 ч.;

2.Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скриниг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

За повече информация и записвания: Медико-диагностична лаборатория по медицинска генетика всеки работен ден от 8:30 ч. до 15:00 ч., на адрес ул. “Св. Кл. Охридски” №1, Ректорат на Медицински университет, етаж 1, стая 143, тел. 064/884 274; 064/884 184; e-mail: genetics@umbalpln.com

3.Осигуряване на комплексно медицинско обслужване на деца с диабет:

Дейност 1: Организиране на експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания.

Дейност 2: Изготвяне на медико-социални планове за деца с хронични заболявания.

Дейност 3: Изготвяне на анализ за степента на приложение на индивидуалните медико-социални планове.

график на заседанията: всяка сряда от 12:00 ч.

За повече информация и записвания: Детски диабетен център на база Клиника по педиатрия при УМБАЛ – Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8а, тел./факс 064/886 509; e-mail: petrovachayka@yahoo.com, всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.

comments: Closed

Comments are closed.