Конкурси за държавни служители

Posted on 24th октомври 2014 in Новини

РЗИ – Плевен обявява конкурси за служители по служебно правоотношение за следните длъжности:

1. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – обявление

2. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

3. Конкурс за 1 щатна длъжност за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – обявление

4. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – обявление

5. Конкурс за 2 щатни длъжности за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – обявление

заявление за участие в конкурс

декларация по 17[1]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ – изтегли

2. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

3. за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ – изтегли

4. за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“ – изтегли

5. за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“ – изтегли

 

comments: Closed

Comments are closed.