Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в Дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 12th август 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция МД

comments: Closed

Comments are closed.