Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st ноември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

comments: Closed

Comments are closed.