Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Posted on 6th декември 2016 in Конкурси

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“

comments: Closed

Comments are closed.