Конкурс за заемане на една щатна длъжност „директор на дирекция“ Лабораторни изследвания

Posted on 3rd февруари 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Лабораторни изследвания“

 

 

comments: Closed

Comments are closed.