Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 24th септември 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 12.10.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 12.10.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 12.10.2021г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №РД-01-293/20.10.2021г. на директора на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че публикуваният конкурс за длъжността „инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, ще се проведе на 22.10.2021г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ – Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, етаж 3, Конферентна зала.

Конкурсът ще се проведе при спазване на следните условия, съгласно изискванията на т.31 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. (https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/) на Министъра на здравеопазването:

Всички членове на комисията и кандидати за конкурсната длъжност трябва да представят един от следните документи по смисъла на Заповед №РД-01-733/27.08.2021г. (https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/) на министъра на здравеопазването;

– Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ;

– Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване;

-отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието, удостоверено чрез валиден документ.

С оглед провеждането на конкурса, моля участниците да изпратят уведомление до РЗИ на електронната поща  rzi@rzi-pleven.com за наличието на един от горепосочените документи или липсата на такъв.

Същият да бъде представен на конкурсната комисия непосредствено преди започване на конкурса. 

 

Председател на конкурсна комисия:…/ П /…..

/ П. Савова /

Класиране, 25.10.2021г.

comments: Closed

Comments are closed.