Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 29th ноември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“, 16.12.2022г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“, 16.12.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 16.12.2022г.

Класиране, 05.01.2023г.

comments: Closed

Comments are closed.