Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st февруари 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 14.03.2023г.

Класиране, 28.03.2023г.

comments: Closed

Comments are closed.