Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 15th май 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 01.06.2023г.

Класиране, 16.06.2023г.

comments: Closed

Comments are closed.