Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 30th юни 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 18.07.2023г.

Класиране, 07.08.2023г.

comments: Closed

Comments are closed.