Конкурс за заемане на една щатна длъжност „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 1st март 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“. 19.03.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“. 19.03.2024 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник отдел, 19.03.2024г.

Класиране, 29.03.2024 г.

comments: Closed

Comments are closed.