конкурс за зачисляване за специализация през 2013 г. от МУ Плевен.

Posted on 12th февруари 2013 in Следдипломно обучение

На основание Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност  в системата на здравеопазването и Заповед №  РД–21–12 / 16.11.2012 г. на Министъра на здравеопазването, от 11.02.2013 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи за зачисляване за специалност от номенклатурата на Наредба № 34, публикувано в бр. 31 от 06.02.2013 г. на в.”Сега” и молби за кандидатстване. Документите се подават в Център за „СДО и УБК” при МУ – Плевен, ул.”Св.Климент Охридски” №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1 от 8:00 ч. до 17:30 ч. – всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – празнични и почивни дни. Срок за подаване на документи: от 11.02.2013 г. до 11.03.2013 г.  Телефон за справка: 064/ 884 – 148; 064/ 884  – 166. Информация за предстоящия конкурс може да намерите на сайта на МУ Плевен /www.mu-pleven.bg/.

comments: Closed

Comments are closed.