Контакти

адрес: гр.Плевен 5800, ул. Княз Александър Батенберг І №7
тел. 064/ 823 409; 846 098
факс 064/823 304
e-mail: rzi@rzi-pleven.com
Банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

Работно време:

8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.

Приемно време на звеното за административно обслужване:

от 8,30 до 17,00ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване.

Приемно време на РКМЕ:

8,00 – 14,00ч.

Приемно време на Имунизационен кабинет:

9,00-12,00ч. и 13,00-16,00ч.

Приемно време на КАБКИС /кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/:

9,00-12,00ч. и 13,00-16,00ч.

**************************************************************************************************************

Директор – д-р Илиян Минчев

телефон – 064 82 33 04

приемно време – всеки вторник от 13.00ч. до 15.00ч.

Гл. секретар – Полина Савова

телефон – 064 82 48 82

приемно време – всеки четвъртък от 13.00ч. до 16.00ч.

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ – Галя Сотирова

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 104)

Директор на дирекция „Медицински дейности“ – д-р Ваня Иванова

телефон – 064 82 80 09

Директор на дирекция „Обществено здраве“ – д-р Ани Симеонова

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 113)

Директор на дирекция „Надзор на Заразните болести“ – д-р Стефка Тошева 

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 106)

Директор на дирекция „Лабораторни изследвания“ – хим. Диана Дамянова 

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 116)