Контакти

Работно време:

8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.

адрес: гр.Плевен 5800, ул. Княз Александър Батенберг І №7 виж картата
Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до сградата на РЗИ – Плевен.

Паркиране:

Пред сградата на инспекцията има паркинг на BILLA  и Mr.Bricolage, който е безплатен в рамките на 1 час.

тел. 064/ 823 409 (централа)
факс и гласова поща извън работното време 064/823 304
e-mail: rzi@rzi-pleven.com

Банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

***При плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането


Приемно време на Центъра за административно обслужване:

от 8,30 до 17,00ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

В ЦАО се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, данни и документи, в рамките на обявеното за ЦАО работно време.

Деловодство

гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

тел. 064/ 823 409

мобилен тел. 0877 813 960

 Каса

гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

тел. 064/ 823 409 (вътр. 102)

***Посочените телефони са стационарни и мобилни и се тарифират на цената на един градски разговор или съгласно Вашия тарифен план.


Приемно време на РКМЕ:

8,00 – 14,00ч.

тел. 064/ 610 052

мобилен тел. 0878 732 666


Приемно време на Имунизационен кабинет:

9,00-12,00ч. и 13,00-16,00ч.


Приемно време на КАБКИС /кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/:

9,00-12,00ч. и 13,00-16,00ч.

**************************************************************************************************************

Директор – д-р Илиян Минчев

телефон – 064 82 33 04

приемно време – всеки вторник от 14.00ч. до 16.00ч.

Гл. секретар – Полина Савова

телефон – 064 82 48 82

приемно време – всеки четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ – Галя Сотирова

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 112)

Директор на дирекция „Медицински дейности“ – д-р Ваня Иванова

телефон – 064 82 80 09

Директор на дирекция „Обществено здраве“ – д-р Ани Симеонова

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 113)

Директор на дирекция „Надзор на Заразните болести“ – д-р Стефка Тошева 

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 106)

Директор на дирекция „Лабораторни изследвания“ – хим. Диана Дамянова 

телефон – 064 82 34 09 (вътр. 116)


С РЗИ – Плевен можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.