Курсове за следдипломна квалификация на Военномедицинска академия

Posted on 2nd юли 2012 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че разполагаме с утвърдения от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2012/2013 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани. План-разписанието може да намерите в РЗИ – ул.Данаил Попов №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия. Вашите предложения изпратете в Учебно-научния отдел на Военномедицинска академия -гр. София 1606, ул. Г.Софийски №3 в срок до15.07.2012 г.

comments: Closed

Comments are closed.