Лабораторно изпитвателен комплекс

Posted on 21st юни 2013 in Лабораторна дейност

ЛИК е обособена част от структурата на РЗИ, с декларирана и осигурена от ръководството на РЗИ независимост. ЛИК има акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006  и притежава Сертификат за акредитация регистрационен №247 ЛИ, валиден до 06.02.2022г. Изградената Система за управление на качеството гарантира точност, прецизност и достоверност на лабораторните резултати.

ЛИК извършва изпитване на следните групи продукти:

  • Води: питейни води, води от плувни басейни.
  • Храни: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и кореноплодни, варива, зеленчуци, плодове, ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, подправки, безалкохолни напитки и боза, бутилирани води, кафе, майонези и салатни сосове, детски храни, трапезна сол, месни и месо-растителни консерви, готови за консумация храни.
  • Смивове и утривки

Акредитирания обхват на ЛИК включва голям набор от характеристики:

  • Физикохимични показатели
  • Микробиологични показатели
  • Съдържание на остатъци от пестициди
  • Съдържание на микотоксини
  • Съдържание на нитрати
  • Съдържание на консерванти
  • Съдържание на тежки метали

Лабораториите на ЛИК са оборудвани е с най-съвременна аналитична апаратура: Газов хроматограф с месселективна детекция GC/MS, Течен хроматограф  HPLC, Атомно-абсорбционен спектрометър AAS.

В ЛИК работят високо квалифицирани експерти, прилагащи европейските стандарти в своята дейност.

comments: Closed

Comments are closed.