Лични здравни книжки

Posted on 10th януари 2014 in Новини

Във връзка с измененията на Наредба № 15/2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, публикувани в ДВ бр. 106 от 10.12.2013г., от 02.01.2014г. в звеното за административно обслужване на РЗИ – Плевен на етаж 1, ще се извършва заверяване на лични здравни книжки всеки делничен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

 За заверката са необходими следните документи:

– заявление по образец;

– документ за самоличност;

– удостоверение за настоящ адрес;

– попълнена съгласно изискванията на наредбата лична здравна книжка и поставена снимка.

 На заверка подлежат новоиздадените личните здравни книжки. Заверката на издадените до влизането в сила на промените лични здравни книжки ще се извършва след извършване на съответните периодични изследвания и преглед от личен лекар, съгласно изискванията на чл.5 от Наредбата.

comments: Closed

Comments are closed.