Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 2 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Акушерство и гинелкология 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Пневмология и фтизиатрия 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинскаонкология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 30.06.2023 30.7.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Физик, медицинска и радиологична физика 3 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Неврохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Гръдна хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинска генетика 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Кардиохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
8 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
9 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Инфекциозни болести 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
2. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Хирургия 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
3. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
4 „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ

Свободни длъжности за следдипломно обучение с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “ Здравни грижи“

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД Операционна и превързочна техника 2 2.3.2023г 1 месец от публикуване на обявата Саша Ангелова- 0879488565 не

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

comments: Closed

Comments are closed.