МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД), във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021г.

Posted on 11th октомври 2021 in Новини, Следдипломно обучение

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД)

comments: Closed

Comments are closed.