МУ – София

Posted on 15th октомври 2014 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че отдел „ СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във  в.„Новинар”, бр. 231/01.10.2014г. Документите  за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр.София, бул.”Акад. Иван Гешов”№15, ет.12, стая №7. Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и неободимите документи може да получите на сайта на    МУ – София в   интернет / www.mu-sofia.bg – новини – СДО/.

comments: Closed

Comments are closed.