Наредба №15/2006г. за предварителни и периодични медицински прегледи

Posted on 6th ноември 2012 in Новини

В държавен вестник бр.82 от 26.10.2012г. е публикувана Наредба за №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Изменението засяга както предварителните така и периодичните медицински прегледи. Включени са следните допълнителни изследвания:

-бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство за работещите в изброените по-горе обекти, с изключение на бръснарските, фризьорските и козметичните салони]

-туберкулинов кожен тест на Манту за всички, работещи в изброените обекти.

Във връзка с необходимостта от включване в Наредбата  на туберкулиновия тест на Манту при извършване на предварителни и периодични медицински прегледи на лицата, работещи в цитираните обекти, Министерство на здравеопазването предоставя следната допълнителна информация.

 

comments: Closed

Comments are closed.