Наркотични вещества

Posted on 22nd февруари 2011 in Новини

На вниманието на  лекари и маг. фармацевти работещи на територията на област Плевен!

Уважаеми колеги,

   Считано от 01.03.2011  год. снабдяването с необходимите специални рецептурни бланки и специални формуляри за работа с лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 и №3 на Закона за контрол на наркотичните вещества ще става след попълване на  заявления в деловодството и заплащане на съответни такси в касата на РЗИ на адрес Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг І“№7. Получаването на съответните бланки ще се извършва в ст.№7 на адрес Плевен, ул „Данаил Попов“ №18, ет.3.

На вниманието на магистър – фармацевтите:

Считано от 01.03.2011г.  приемането на ежемесечните отчети ще става в сградата на РЗИ – Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – І етаж.

образец на приемо-предавателен протокол можете да изтеклите от тук

comments: Closed

Comments are closed.