Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026, приета с Решение № 65 от 26 януари 2023 г. на Министерския съвет на Република България

Posted on 6th февруари 2024 in Новини

В България чрез Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции 2023-2026 г., се осигуряват безплатни ваксини срещу сезонен грип и пневмококи за хора на и над 65-годишна възраст.

Имунизация срещу пневмококови инфекции се поставя еднократно в рамките на Програмата, като може да се проведе през цялата година или едновременно с ваксината срещу сезонен грип.

Безплатни ваксини срещу пневмококи за хората на и над 65 г, се осигуряват по Програмата от 2024 г. Целта е до 2026 г. да се постигне 15% обхват, като с приоритет ще бъдат лицата с хронични белодробни и сърдечни заболявания, което ги поставя в риск от тежко протичане на пневмоковова инфекция.

Инфекциите със Streptococcus pneumoniae (пневмокок) са сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при лицата на и над 65 г. Пневмококът е един от главните причинители на придобитата в обществото пневмония, бактериален менингит, отит на средното ухо. Засегнати от пневмококови инфекции са всички възрастови групи, но най-голямо е въздействието им при възрастните, при които пневмококовата пневмония е най-честата изява на пневмококова болест.

Придружаващите хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест при тях от 3 до 6 пъти.

Леталитетът при инвазивните пневмококови заболявания (менингит, бактериемия) е висок, като в групата на възрастните над 65 години той достига до 80%.

Ваксинацията е най-ефективният начин за предпазване от пневмококова инфекция, намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения.  Имунизацията при лица на и над 65 г. срещу пневмококови инфекции се извършва с конюгирана пневмококова ваксина, която е с доказана ефективност срещу инвазивни пневмококови заболявания и пневмококова пневмония при възрастни.

С цел своевременно стартиране на имунизациите срещу пневмококови инфекции, на електронната страница на НЗОК е публикувана информация, насочена към изпълнителите на програмата – общопрактикуващите лекари, която ще послужи при заявка, доставка до практиките, прилагане и отчет на ваксините срещу пневмококови инфекции (https://www.nhif.bg/bg/outpatient/gp/documents).

comments: Closed

Comments are closed.