НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Posted on 15th септември 2021 in Новини

На интернет-страницата на Министерство на здравеопазването със свободен достъп на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/ е публикуван Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 с приложения, в който са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, критерии за оценяване на тежестта на състоянието, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика при пациенти с COVID-19.

comments: Closed

Comments are closed.